Tingimused

Üldine

Veebileht https://hohde.ee on HOHDE OÜ koduleht (ettevõtte ID 16279808 Eesti), mis müüb Eestis tooteid täiskasvanutele. Jätame endale õiguse hindade, postikulu ja tingimuste muutmiseks. Tarnime ainult Eesti piires.

Ettevõtte email on: klienditeenindus@hohde.ee
Ettevõtte postiaadress on: Kose tee 69, 12013 Tallinn

Kättetoimetamise aeg

Tooted tarnitakse kahe nädala jooksul pärast tellimuse esitamist.

Makseviis, maksete meeldetuletused ja sissenõudmine

Hetkel on ainuke võimalik makseviis arve. Me ei saa praegu ettemaksu vastu võtta. Arve on saadetisega kaasas. Ärge unustage kasutada viitenumbrit! Arvete maksetähtaeg on pärast nende väljastamisest 21 päeva.

Kui arve on tasumata 11 päeva pärast esialgset maksetähtaega, saadame paberkandjal maksemeeldetuletuse. Selle maksemeeldetuletuse tähtaeg on selle loomisega samal päeval. Kui arve on endiselt tasumata, saadame 21 päeva möödumisel algse arve maksetähtajast teise paberkandjal maksemeeldetuletuse. Selle maksemeeldetuletuse eest võtame 5€. Teise paberkandjal maksemeeldetuletuse tähtaeg on selle loomisega samal päeval. Kui mõni arve on endiselt tasumata, saadame 36 päeva pärast algse arve maksetähtaega SMS-i meeldetuletussõnumi.

Tasumata arved saadetakse sissenõudmisele 55 päeva möödumisel algse arve maksetähtpäevast.

Püsitellimused

Kõik tellimused on püsitellimused. Tulevikus saate järgmise toote tellimuse  määratud ajavahemike järel. Püsitellimuste intervalli saate igal ajal muuta, selleks võtke ühendust klienditeenindusega. Püsitellimus kehtib kuni tellimuse tühistamiseni. Saate oma tellimuse igal ajal tühistada, võttes ühendust klienditeenindusega.

Telefon:6095555 (E-R 9-17)
Email: klienditeenindus@hohde.ee

Saadetised

Tooted tarnitakse teile postkasti. Enamik tooteid tarnitakse eraldi saadetistena.

Tellimuste esitamine
Tellimusi saate esitada kui helistate meile telefonil: 6095555 (E-R 9-17). Või annate oma soovist teada e-mail teel klienditeenindus@hohde.ee.

Tellimuste töötlemine
Tellimusi töödeldakse pärast nende kättesaamist. Kui teie tellimusega seoses leitakse probleeme, võime tehingu tühistada.

Tellimuse kinnitus
Kui olete tellimuse esitanud, saate oma e-posti aadressile tellimuse kinnituse. See annab üksikasjalikumat teavet makseviisi, hinna ja saatmise kohta

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjusi esitamata taganeda käesolevast lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil teie või kolmas isik, kes ei ole kauba kättetoimetaja ja kelle te olete selleks otstarbeks määranud, on saanud kauba füüsiliselt oma valdusse. (Pange tähele, et teil on alati õigus oma tellimus igal ajal tasuta tühistada, võttes ühendust meie klienditeenindusega.)

Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamise teavitage meid (HOHDE OÜ, Kose tee 69, 12013 Tallinn, Estonia, telefon: 6095555, e-post: klienditeenindus@hohde.ee) oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt e-postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisteate näidisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui te saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

(1) Kui tühistate käesoleva lepingu enne arve tasumist, siis arve tühistatakse. Me võime viivitada tühistada seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid, et te olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Te saadate kauba tagasi või annate selle põhjendamatu viivituseta ning igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul päevast, mil te teatasite meile oma taganemisest käesolevast lepingust, üle meile. Tähtajast on kinni peetud, kui te saadate kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta teil. Te vastutate üksnes kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Juhime tähelepanu, et tervisekaitse ja hügieeni kaalutlustel aktsepteerime ainult kasutamata, avamata ja edasimüügiks sobivaid tooteid.

(2) Kui tühistate käesoleva lepingu pärast arve tasumist, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (sisalduvad toote hinnas) (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad teie valitud kättetoimetamisviisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavalisest kättetoimetamisviisist) põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me saame teada teie otsusest käesolevast lepingust taganeda. Me teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida te kasutasite algses tehingus, välja arvatud juhul, kui te olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne teile sellise maksete tagastamisega seoses teenustasusid. Me võime viivitada tagasimaksetega seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid, et te olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Te saadate kauba tagasi või annate selle põhjendamatu viivituseta ning igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul päevast, mil te teatasite meile oma taganemisest käesolevast lepingust, üle meile. Tähtajast on kinni peetud, kui te saadate kauba tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta teil. Te vastutate üksnes kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Juhime tähelepanu, et tervisekaitse ja hügieeni kaalutlustel aktsepteerime ainult kasutamata, avamata ja edasimüügiks sobivaid tooteid.

Taganemisteate näidisvorm
[Täitke ja tagastage see vorm ainult siis, kui soovite lepingust loobuda.]

Kellele:
Nimi: HOHDE OÜ
Aadress: Kose tee 69, 12013 Tallinn, Estonia
E-post: klienditeenindus@hohde.ee

Käesolevaga soovin/soovime [*] taganeda lepingust, millega on ostetud järgmine kaup [*] / on tellitud järgmine teenus [*]
_______________________________________________________________________________
Tellimuse esitamise kuupäev [*] / kättesaamise kuupäev [*] _____________________________________________________
Tarbija nimi / tarbijate nimed _____________________
Tarbija(te) aadress(id) ________________________________________________________
Kuupäev _____________________
*Mittevajalik maha tõmmata.

Lisainfo tagastuste kohta

Toote tagastamise kulude eest vastutab klient. Me ei aktsepteeri toote tagastamisel sularaha. Hoidke tagastuskviitung alles.

Kahjustatud või valed tooted saate alati tasuta tagastada. Kui saate defektse toote, võtke kõigepealt ühendust klienditeenindusega ja selgitage, mis tootel viga oli.

Tagastamisjuhiste saamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Telefon: 6095555 (E-R 9-17)
Email: klienditeenindus@hohde.ee

Tagastamine toimub postkontori kaudu. Saadetisel on kirjas meie postiaadress, kuhu saab pakid tagastada.

Hinnamuutused

HOHDE OÜ jätab endale õiguse muuta toodete ja ekspedeerimise hindu. Klienti teavitatakse sellest alati eraldi ja kliendil on õigus oma püsitellimus tühistada.

Klienditeenindus

Kõigi, nii meie e-poe, toodete kui oma kliendibaasi infot puudutavate küsimuste puhul võite meie klienditeenindusega ühendust võtta.

Telefon:6095555 (E-R 9-17)
Email: klienditeenindus@hohde.ee

Meie eesmärk on vastata sõnumitele hiljemalt järgmisel tööpäeval, välja arvatud juhul, kui see teenus on hetkel ülekoormatud.
Püüame e-mailidele vastata maksimum 5 tööpäeva jooksul.

Probleemolukorrad

Kui toode otsas:
Mõnikord on võimalik, et toode saab otsa suure nõudluse või tarneraskuste tõttu. Teavitame teid e-kirja teel, kui kohaletoimetamine oluliselt hilineb.

Saate defektse või vale toote:
Kui olete saanud defektse või vale toote, võtke ühendust meie klienditeenindusega. Kui saadate e-kirja, lisage ka toote pilt ja partii number.

Tellijal on mittevastavuse korral õigus nõuda selle parandamist. Palun teavitage klienditeenindust esimesel võimalusel pärast mittevastavuse märkamist, kuid hiljemalt 2 kuu jooksul.

Telefon:6095555 (E-R 9-17)
Email: klienditeenindus@hohde.ee

Vaidluste lahendamine
Kui meil tekib maksete, saadetiste või toodete osas lahkarvamus või konflikt, on meie eesmärk püüda olukord lahendada. Kui me ei suuda lahendust leida, võite võtta ühendust Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametiga aadressil https://www.ttja.ee/ ja esitada kaebus Tarbijavaidluste komisjonile https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon

Kaebuse saate esitada ka Euroopa veebipõhise vaidluste lahendamise (ODR) platvormi kaudu ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ET)

Advokaaditasusid me ei hüvita, kuna tarbijavaidlustes aitavad ülaltoodud asutused.

Uuendamise tingimused
Värskendame tingimusi vastavalt vajadusele – märkame puudusi, loome uusi asju või muudame oma tegevusmudeleid. Lehe allosas kuvatakse, millal tingimusi viimati värskendati.

Uuendatud 08.06.2023

Sagedased küsimused

Kas kõigi tellitud toodete kohta tuleb üks ühine kinnitus?
Iga tellimuse kohta saate eraldi kinnituse.

Miks on tooted üksikpakendites?
Soovime tooted kliendile koju tarnida võimalikult lihtsalt.

Kuidas toote eest tasuda?
Tootega on kaasas arve, millega saate selle eest tasuda. Igal arvel on oma viitenumber

Millal mu tellimus saabub?
Teie toode saabub tavaliselt kahe nädala jooksul pärast tellimuse esitamist.

Kas ma saan oma tellimust jälgida?
Kõik saadetised saadame kirjana, nii et neid ei saa jälgida.

Kuidas muuta arve maksetähtaega?
Palun võtke ühendust meie klienditeenindusega.

Kuidas ma oma  toote kätte saan?
Saadame kõik tooted klientidele mugavalt otse postkasti.

Tagasiside
Kinnitame, et tagasiside on saadud klientidelt, kes on meie tooteid ostnud.

Need on saadud otse klientidelt meie klienditeeninduse kaudu (või klientidelt, kes on vastanud kliendirahulolu uuringutele/tagasiside küsitlustele)

Mõne meie uue toote puhul võime paluda tootetestijal anda toote kohta ausat tagasisidet. Testija ei ole kohustatud andma toote testimise eest positiivset tagasisidet.

Tarbijate arvustusi küsitakse e-posti teel klientidelt, kes on selle toote tellinud. Seega võime olla kindlad, et kõnealune isik on toote ka tegelikult ostnud. Lisaks võib klienditeenindus saada üldist toote tagasisidet e-posti teel, misjärel kontrollitakse, kas kõnealune isik on meie klient.