Design From Finland

Privaatsuspoliitika

Soome Tervisetooted OÜ

Isikuandmete seaduse § 10-le vastav privaatsuspoliitika

1. Registripidaja

Soome Tervisetooted OÜ (Reg.nr.12737711)
Narva mnt.5, 10117, Tallinn

2. Registri nimetus

Soome Tervisetooted OÜ kliendiregister

3. Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmete töötlemise eesmärk on Soome Tervisetooted OÜ äritegevusega seotud kliendisuhete, teenuste ja toodete ülalpidamine ja arendamine. Lisaks sellele võimaldatakse kliendiregistri pidamisega klientidele individuaalsete teenuste pakkumine, reklaam, turundus, otseturundus ning turunduse suunamine klientidele, samuti seadusel ja ametivõimude määrustel ja juhistel põhinevate kohustuste täitmine.

4. Registri andmesisu

Registris sisalduvad kliendi põhiandmed: nimi, aadress, telefoninumber, sünniaasta ning tellimisandmed ja -tingimused.

5. Seaduslikud andmeallikad

Klientide andmeid saadakse tellimislepingutega seoses ning tellimisprotsessi eri etappidel.

6. Andmete seadusjärgne loovutamine

Andmeid võidakse loovutada ja üle kanda Soome Tervisetooted OÜ allhankijate või koostööpartnerite kasutusse isikuandmete seaduses lubatud piirides. Andmeid võidakse loovutada ka ametivõimudele seaduses ettenähtud juhtudel. Andmeid ei loovutata väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa majanduspiirkonda.

7. Registri kaitse ja säilitamine

Kirjalikke lepinguid, väljatrükke ja muid dokumente säilitatakse firma lukustatud ruumides. Elektrooniline kliendiregister on kaitstud paroolidega ning registrit kasutatavate isikute kasutusõigused on piiratud vastavalt iga konkreetse isiku ülesannetele. Registrisse pääsevad isikud on eraldi piiritletud nii Soome Tervisetooted OÜ kui ka selle allhankijate ja koostööpartnerite firmades. Registriandmetest tehakse regulaarselt varukoopiaid.